LG seeds

Vyzkúšajte zrnovú star

LG 31.377

111,4% ÚKSÚP 2017

viacej nájdete v novom KATALÓGU/sekcia MÉDIÁ

Najpestovanejšia kukurica na Slovensku? LG 30.369 Limanova

LGAN Milk+

aneb

Viem, koľko nadojím!

sekcia Kukurice na siláž
075-Home-produits

Pod obchodnou značkou LG osivárskej spoločnosti Limagrain nájdete ponuku širokého spektra plodín – obilnín, olejnín, a krmovín. Bohaté genetické zdroje a následná šľachtiteľská práca tímu odborníkov je plne podriadené potrebám pestovateľov celej planéty.

032-Home-TableauDeBord

Pre pestovateľov v Slovenskej republike je k dispozícii rozsiahly poradenský tím s hlbokými regionálnymi skúsenosťami.

logaikony