LG seeds

Hybrid prvých zberov

LG 30.315 (FAO 300)

za mimoriadnu cenu

práve teraz!

LG 30.369 (FAO360)

o 50 €/ha viac!

(vyhodnotenie verejných pokusov 2014-2016 na stránke produktu)

 

Nový

katalóg osív 2017

nájdete v sekcii

MÉDIÁ

075-Home-produits

Pod obchodnou značkou LG osivárskej spoločnosti Limagrain nájdete ponuku širokého spektra plodín – obilnín, olejnín, a krmovín. Bohaté genetické zdroje a následná šľachtiteľská práca tímu odborníkov je plne podriadené potrebám pestovateľov celej planéty.

032-Home-TableauDeBord

Pre pestovateľov v Slovenskej republike je k dispozícii rozsiahly poradenský tím s hlbokými regionálnymi skúsenosťami.

logaikony