Konferencia LGAN „Hodinu rozhoduješ, pol roka pestuješ, rok inkasuješ!“

Termín akcie: 06.11.2018 09:30