Prehliadka kukurice LG v býv. ÚKSÚP Michalovce (MI)

Termín akcie: 30.09.2020 09:00