Priateľské posedenie pestovateľov osív LG (Veľké Teriakovce)

Termín akcie: 23.11.2017 16:00