Úžitkovosť 60 kg mlieka na kravu už nie je utópiou

Publikované: 10.01.2020