Úžitkovosť 60 kg mlieka nie je utópiou. 2.časť

Publikované: 11.02.2020