„Úžitkovosť 60 kg mlieka nie je utópiou.“

Publikované: 27.11.2019