LG seeds

Vyskúšajte zrnovú star

LG 31.377 (FAO 340)

111,4% ÚKSÚP 2017

viac nájdete v novom KATALÓGU/sekcia MÉDIÁ

UŽ JE TU!

Katalóg KUKURICE

a SLNEČNICE 2020

nájdete v sekcii MÉDIA

LGAN Milk+

alebo

Viem, koľko nadojím!

sekcia Kukurice na siláž

Pod obchodnou značkou LG osivárskej spoločnosti Limagrain nájdete ponuku širokého spektra plodín – obilnín, olejnín, a krmovín. Bohaté genetické zdroje a následná šľachtiteľská práca tímu odborníkov je plne podriadené potrebám pestovateľov celej planéty.

Pre pestovateľov v Slovenskej republike je k dispozícii rozsiahly poradenský tím s hlbokými regionálnymi skúsenosťami.

logaikony