JEDNODUCHÝ VÝPOČET VÝSEVKOV LG hybridov a linií repky ozimnej