LG seeds

Pod obchodnou značkou LG osivárskej spoločnosti Limagrain nájdete ponuku širokého spektra plodín – obilnín, olejnín, a krmovín.
Bohaté genetické zdroje a následná šľachtiteľská práca tímu odborníkov je plne podriadené potrebám pestovateľov celej planéty.

logaikony